FORMA DE PREZENTARE. Materialele se prezintă culese pe calculator cu toate semnele diacritice, în format A4, în document word trimis pe e-mail sau adus la redacţia editurii pe CD/ DVD sau stick de memorie. Primim şi texte pe suport de hârtie, cu menţiunea că autorii vor plăti suplimentar pentru culegere text.

Se recomandă folosirea soft-ului WORD din suita OFFICE, nu WORDPAD sau Notepad. Capitolele vor începe cu pagină nouă. Pentru a avea acces la literele specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ) se va folosi fontul Times New Roman din garnitura de fonturi extinsă. Se va lucra cu corp de bază 12 pt. Pentru lucrările în limbi străine se foloseşte fontul Times New Roman, tastatura US. Aranjarea în formatul de carte tipărită textului, figurilor şi tabelelor se face, de regulă, de către personalul de specialitate al editurii.

Manuscrisul se poate prezenta de către autori şi încadrat în oglinda paginii, la formatul convenit cu editura, cu materialul ilustrativ şi tabelele incluse în text.

PROBLEME DE LIMBĂ. Pentru o scriere corectă recomandăm: Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, 2012, Editura Univers Enciclopedic Gold; DOOM 2, 2010, Editura Univers Enciclopedic Gold,- aplicarea hotărârii Academiei Române privind revenirea la grafia cu â şi sunt.