• Alegere titlu carte;
  • Alocare cod ISBN și descriere CIP;
  • Scriere prefață/ text coperta IV (Acest serviciu poate fi acceptat sau refuzat, în funcţie de manuscris);
  • Corectură ortografică;
  • Stilizare text -daca este nevoie;
  • Verificare punctuației;
  • Paginare/ DTP;
  • Elaborare copertă sau adaptarea unei preferințe/ imagini prezentate de autor;
  • Tipărirea cărților lucrate la editură. Nu tipărim cărți paginate de autori sau terți;
  • Depunerea exemplarelor de carte obligatorii la Depozitul Legal al Bibliotecii Naționale a României.
  • Pentru autorii care nu doresc să publice cartea la noi putem face numai corectură, stilizare, prefață, cronică/ recenzie, în funcție de necesar/ opțiuni.

Publicare carte. Publicare tineri scriitori. Editare carte. Editare text, corectură, tehnoredactare carte.